สร้างความเชื่อมั่น ผูกมิตร สานสัมพันธ์ กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนตาดีกา

118

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน ณ สถานศึกษาประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สายบุรี, อ.กะพ้อ, อ.ทุ่งยางแดง และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความหวาดระแวง พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาฯ และพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับบุคลากรทางการศึกษาฯ ได้รับทราบ

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า