พิธีส่งมอบ “บ้านจิตอาสาสันติสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

146

          วันนี้ 19 มิถุนายน 2566  เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 89/1 หมู่ที่ 8 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พันเอกอนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน พร้อมมอบ ชุดเครื่องนอน และเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการสร้างบ้านเพื่อประชาชน “บ้านจิตอาสาสันติสุข” ให้กับ นางสาวนูรียะ  อาลี ลูกจ้างโครงการสร้างงานเร่งด่วนกลุ่มสตรีเครือข่ายภาคประชาชน   ได้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัยโดยมี นายอำเภอหนองจิก, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองจิก, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโตนด, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับโครงการบ้านเพื่อประชาชนเป็นนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 70 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – ถึง 19 มิถุนายน 2566 โดยชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศาสนา , หน่วยราชการในพื้นที่, อาสาสมัครชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ก่อสร้างจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า