แค่ได้พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุข ได้เข้าช่วยเหลือ ได้เป็นที่พึ่ง ของประชาชน แค่นี้เราก็พอใจแล้ว

841

“แค่ได้พูดคุยถามไถ่ทุกข์สุข

ได้เข้าช่วยเหลือ.. ได้เป็นที่พึ่ง..ของประชาชน

แค่นี้เราก็พอใจแล้ว…”

 

#เราไม่ทิ้งกัน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า