องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

156

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาร องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านวังกว้าง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอำเภอแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาร องคมนตรี ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้บริหารรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เข้มข้นมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาภาษาไทยที่จะต้องให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเทียบเท่ากับนักเรีนยในภูมิภาคอื่นต่อไป อีกยังได้แนะให้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนพร้อมปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ต่อไปด้วย

          ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านวังกว้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอน 2 ระบบทั้งสายสามัญเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสายศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอิบตีดาอียะห์ ถึง มูตาวัซซีเตาะฮ เป็นโครงการโรงเรียนอิสลามศึกษาแบบเข้ม โดยมีจำนวนครูบุคลากร ทั้งหมด 45 คน มีจำนวนนักเรียน 553 คน (ข้อมูล 4 มิถุนายน 2566) จำนวน 22 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านวังกว้างได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า