ร่วมให้กำลังใจเชียร์ และส่งช่อดอกไม้ให้กับ “น้องซีซ่า” ผู้เข้าประกวดธิดานิบง หมายเลข 9

189

          กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจผ่านช่อดอกไม้ให้กับผู้ร่วมประกวดธิดานิบง “น้องซีซ่า” นางสาว ณาตาลีย์  ธรรมรักษา หมายเลข 9 ในงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2566 ในนามตัวแทนของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

          ซึ่งในปีนี้ทางชมรมฯได้คัดเลือก นางสาว ณาตาลีย์  ธรรมรักษา อายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 239/10 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จบการศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นผู้เข้าประกวดในนาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่ง น้องซีซ่า มีความสามารถพิเศษพูดได้ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และมาเลเซีย ทั้งนี้เคยผ่านประสบการณ์ในการเข้าประกวดและรับตำแหน่งรองชนะเลิศ มิสแกรนด์อ่างทอง 2019 และมิสแกรนด์สิงห์บุรี 2020

          ทั้งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมให้กำลังใจเชียร์ และส่งช่อดอกไม้ให้กับ นางสาว ณาตาลีย์  ธรรมรักษา ผู้เข้าประกวดธิดานิบง หมายเลข 9 ณ เวทีกลาง งานกาชาดจังหวัดยะลา คืนนี้ในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ธิดานิบงยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า