8 ธันวาคม “วันวีรไทย” สดุดีวีรกรรมของทหารและยุวทหารในภาคใต้ ในการปกป้องอธิปไตย ของชาติไทย

27

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น.  ที่ อนุสาวรีย์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท อุทิศ  อนันตนานนท์ เเม่ทัพน้อยที่ 4 /ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร เนื่องในวันวีรไทย ครบรอบปีที่ 81 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหาร และยุวทหารในภาคใต้ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ โดยยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 โดยมี พันเอก ภิญโญ  ป้านทอง รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายเเดนภาคใต้ พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน สมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 46 กำลังพลกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          กิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดประกอบพิธี สดุดีวีรกรรม เพื่อสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าหาญที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งได้กระทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีทั้งพิธีทางศาสนาพุทธ และพิธีทางศาสนาอิสลาม เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างดี เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. โดยเริ่มจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลาจัตุรมุข, ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46, วางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์ พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร, ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ที่ห้องโถง ชั้น 2 กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 46 และประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่ ศาสนกิจอิสลามสถาน (บาลาเซาะห์) เป็นอันจบกิจกรรม “วันวีรไทย ประจำปี 2565”

          วันที่ 8 ธันวาคม 2484 พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 42 ในขณะนั้น นำกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าทำการต่อสู้ขัดขวางด้วยความองอาจกล้าหาญ เกิดการปะทะกับทหารญี่ปุ่นที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ระหว่างที่สู้รบติดพันอย่างหนัก พันเอก ขุนอิงคยุทธบริหารได้ทำการสู้รบอย่างห้าวหาญ เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชา จนถูกกระสุนปืนของญี่ปุ่นได้บาดเจ็บสาหัส และยังบัญชาการรบต่อไป จนกระทั้งเสียชีวิตในสนามรบ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น กำลังพลเสียชีวิตพร้อมกับ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร จำนวน 26 นาย บาดเจ็บ จำนวน 60 นาย และยังมีคนไทยผู้รักชาติเสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่ง ทางราชการและประชาชนได้นำอัฐิของ พันเอกขุนอิงคยุทธบริหาร พร้อมทหารที่เสียชีวิต ตลอดจนคนไทยผู้รักชาติ นำไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ บนยอดเขาบ่อทอง และได้ทำพิธีสดุดีวีรกรรม และบำเพ็ญกุศล ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี

กองทัพบก  วันวีรไทย สดุดีวีรกรรมของทหารและยุวทหารในภาคใต้ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า