กองทัพภาคที่ 4 ประกอบพิธีสดุดีวีรไทย 2484 น้อมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ซึ่งได้สละชีวิตต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานเมื่อครั้งสงครามมหาเอเซียบูรพา โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

309

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 10.15 น. พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีรำลึกวีรไทย 2484  ณ  บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล วีรชนในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ กำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาสักการะ พิธีสดุดีวีรไทย และพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเซียบูรพา ซึ่งได้สละชีวิตต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 อย่างกล้าหาญ

          วันวีรไทย 2484 นั้น เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกัน ได้เกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นกองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหาร และยุวชนทหาร ที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 100 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ่าดำ หรืออนุสาวรีย์วีรไทย ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหาญที่พลีชีพต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิ ยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปฐพีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กองทัพบก  วันวีรไทย สดุดีวีรกรรมของทหารและยุวทหารในภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า