ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เปิดห้องรับรองกฤษฏิ์กีรติกร KK Meeting room ใช้รองรับภารกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน

329

          วันนี้ (8 ธันวาคม 2565) เวลา 15.00 น. ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย คุณ คนึงนิตย์  ศรีรักษ์ อุปนายก สมาคมแม่บ้านทหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดห้องรับรองกฤษฏิ์กีรติกร  (กริดกี-ระติ-กอน)  KK Meeting room ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้น เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆของโรงพยาบาล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการ  โดยมี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 คณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 42 คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ร่วมพิธีในครั้งนี้

          ทั้งนี้ ห้องรับรองกฤษฎิ์กีรติกร KK meeting room  เป็นห้องประชุมภายในโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆของโรงพยาบาล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้บริการ อาทิ ห้องฉีดวัคซีน, ห้องสังเกตอาการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19, ห้องประชุมกลุ่มย่อย และภารกิจอื่น ๆ โดยการปรับปรุงในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 เริ่มปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยชื่อห้อง กฤษฎิ์กีรติกร (กริดกี-ระติ-กอน) KK meeting room มีความหมายว่า “ห้องหัวใจที่เมตตาจากผู้กล้าที่ยิ่งใหญ่ การตั้งชื่อดังกล่าว เป็นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่มีเกียรติ มีความกล้าหาญ มีเมตตา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า