“หมอเดินเท้า” เข้าหา ตรวจรักษา ด้วยความห่วงใย ทุกข์สุขของประชาชน

205

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ จัดชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาล ลงพื้นที่บ้านบลูกา หมู่ที่ 3 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ด้วยการเดินเท้าเพื่อเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจ นางสาวนาซีเราะ  เจ๊ะแม และ นางวาเม๊าะ  เปาะแต ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน อีกทั้งได้แจกยาเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง และการรู้จักดูแล ป้องกัน และสังเกตตนเอง ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ รู้จักสังเกตอาการแทรกซ้อนของโรคต่างๆ รวมทั้งยังได้มอบผ้าห่มกองทัพเรือ และยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้พิการอีกด้วย

          ด้านประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจ และประทับใจที่ทางกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ 6 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ เข้ามาดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ เข้ามาดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยและแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ทราบ คอยดูแลทุกข์สุขของประชาชนเป็นอย่างดี ทำให้รู้สึกอุ่นใจ และซาบซึ้งใจที่ทหารไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า