ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อใช้ในการผ่าตัดใหญ่

185

          เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ นางแอลา  นูนุง นูรไลลา (อินโดนีเซีย) มารดา นายชุลฟา แม่เพื่อน ของน้องดา (นูรุลฮูดา  เฮาะยา) ซึ่งเป็นสมาชิกรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อใช้ในการผ่าตัดใหญ่ ณ โรงพยาบาลราษฎร์นรา เป็นการแสดงน้ำใจ และ เพื่อความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

          ทั้งนี้ การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย และเป็นการสำรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลได้นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำคุณประโยชน์ตอบแทนสังคมที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากการบริจาคโลหิตเป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า