กิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2565” สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่

132

          เมื่อวันที่ 15 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. ที่ มัสยิดดารุลญันนะห์ หมู่ที่ 1 ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอกสุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการนำของรางวัล (จักรยาน จำนวน 10 คัน และพัดลม จำนวน 5 ตัว) ไปมอบให้กับ ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนฯ เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปร่วมในกิจกรรม “ตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2565” ในพื้นที่ของ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน และเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความรัก ความสามัคคีกันในพื้นที่

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้พบปะหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า