รองแม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อใหญ่ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวปะนาเระ ปัตตานี

164

          วันนี้ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่วัดศรีสุดาจันทร์ (วัดฤาษี) ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อใหญ่ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีพระครูพินิจสมณการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการเมืองศูนย์สันติวิธี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน และนักเรียนพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก

          ในโอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาร่วมแรงร่วมใจมาช่วยสนับสนุนงานบุญในครั้งนี้ถึงโรงครัวจัดเลี้ยง และสำรวจบริเวณรอบวัด หาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนศาสนสถานที่สำคัญแห่งนี้ จากนั้นร่วมแห่องค์ผ้าป่ารอบพระอุโบสถ และถวายผ้าป่าตามลำดับ ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ส่วนราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาคทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 719,771 บาท หลังจากนี้จะได้นำเงินส่วนนี้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อใหญ่ให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลัง

          พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ศาสนสถานภายในวัดศรีสุดาจันทร์ (วัดฤาษี) เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแล ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานวิถีพุทธ และอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าก็พร้อมส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า