กองทัพเพื่อประชาชน นำเสนอ ตอน ทหาร….ไม่ทิ้งท่าน

429

            ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทหารไทยกับการปฏิบัติภารกิจและปกป้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัย หลายครั้งที่ทหารไทยต้องสละชีพตนเองเพื่อปกป้องประเทศให้สงบสุข และหลายครั้งที่ทหารไทยต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชน  ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ และอยู่อย่างปลอดภัย

          ทหารยอมเสียสละ เพราะมันคือหน้าที่ของทหารไทยที่ต้องดูแลและปกป้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัย “เพราะทหาร…….ไม่ทิ้งท่าน” ทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ทหารมีไว้ทำไม

กองทัพเพื่อประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า