ร่วมรณรงค์ ห้าม ซื้อ – ขาย – ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

63

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4110, กองร้อยทหารพรานที่ 4116 หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันรณรงค์ ห้าม ซื้อ – ขาย – ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลฮารีรายอปีนี้  ตามประกาศของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อให้ช่วงเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ศาสนิกในศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจอันบริสุทธิ์ด้วยความสงบ รวมถึงป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง ลูกประทัด แก่เยาวชน ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ติดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการห้าม ซื้อ ขาย ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 เพื่อให้ช่วงเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่ศาสนิกในศาสนาอิสลามได้ปฏิบัติศาสนกิจอันบริสุทธิ์ด้วยความสงบ ปราศจากเหตุการณ์ที่กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม และเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเล่นดอกไม้เพลิง ลูกประทัด แก่เยาวชนในพื้นที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า