ทหารพราน 45 มอบอินทผลัม ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไป–มา เพื่อใช้ในการละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน  ฮ.ศ.1444

36

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ดำเนินการแจกจ่ายอินทผลัมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไป–มา เส้นทางบริเวณด่านตรวจตันหยงมัส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปรับประทานในช่วงการละศีลอด (เปิดปอซอ) โดยชาวไทยมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร

          สำหรับการมอบอินทผลัมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจอันดีงามของพี่น้องไทยมุสลิมแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มาในพื้นที่เป็นอย่างมาก

รอมฎอนเดือนอันประเสริฐ    หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า