ทหารพรานหญิง 30 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444

44

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่บ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น มอบยาสามัญประจำบ้าน และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งแจกอินทผลัมและน้ำดื่มให้กับประชาชน เพื่อใช้ในการละศีลอด (เปิดปอซอ) ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในห้วงเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า