มทภ.4 ร่วมงานรำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง เพื่อการกุศล สนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ สร้าง “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม

261

          วันที่ (5 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง เพื่อการกุศล และร่วมสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ,นายอิบรอฮีม หะ ผู้รับโบอนุญาตโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ,นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี, พันเอก ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำศาสนา,ผู้บริหารโรงเรียน,คณะอุสตาซ,ศิษย์เก่า,นักเรียนและประชาชนให้การต้อนรับและร่วมงานฯ

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวพบปะว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานรำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียนได้มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดีและร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เยาวชน คือ รากฐานและอนาคตของชาติการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งด้านความสามารถในการเรียนรู้และคุณธรรมจะช่วยสร้างความเจริญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างคุณลักษณะที่ดีของเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีความสามารถในการปรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ คือ การเป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม

          สำหรับงานการกุศลรำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง ในครั้งนี้ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2504 และปีนี้ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีบุคลากร จำนวน 204 คน และนักเรียนจำนวน 2,590 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้มุ่งเน้นการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่ดี และร่วมกันพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้จัดงานการกุศลขึ้น เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก นักเรียน เพื่อเชิญศิษย์เก่า พ่อแม่ พี่น้อง และหน่วยงานภาครัฐ เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนและร่วมบริจาค เพื่อการกุศล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่อไป

          ทั้งนี้ กิจกรรมงานการกุศลรำลึก 60 ปี ปอเนาะพ่อมิ่ง ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 โดยภายในกิจกรรมมีการร่วมละหมาดฮายัต , อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน, กิจกรรมวิชาการภาคเวทีกล่าวพบปะจากหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำศาสนา , ผู้บริหาร และมีการแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม , การแสดงอานาซีด , การบรรยายธรรม และร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการผู้จัดงาน เพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน พบปะสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน และระดมทุนช่วยกันหารายได้ ในการสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนหญิงต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า