มทภ.4 ร่วมงานการกุศล สนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ หารายได้สร้างอาคารเรียนตาดีกา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตันหยงลิมอ

108

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.30 น. ที่ มัสยิดตันหยงลิมอ หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงหารายได้ เพื่อการกุศลฯ และร่วมสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตันหยงลิมอ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45, ประธานชมรมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย, นายกองการบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำศานา และคณะกรรมการมัสยิด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานการกุศลฯ จำนวนมาก

          สำหรับงานการกุศล ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตันหยงลิมอ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการมัสยิดตันหยงลิมอ, คณะกรรมการหมู่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเชิญผู้มิจิตศรัทธาร่วมรับประทานอาหาร และร่วมบริจาคในงานการกุศลฯ หารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา 2 ชั้น จำนวน 10 ห้อง งบประมาณการก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้เด็กนักเรียนในชุมชนได้มีอาคารเรียนตาดีกาใหม่ ซึ่งโรงเรียนตาดีกาทำการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลาม สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงอานาซีดของน้อง ๆ บูธ กาแฟ การโชว์มอเตอร์ไซต์คลาสสิค บิ๊กไบค์ บูธจำหน่ายสินค้าและอาหารต่าง ๆ อีกมากมาย และร่วมรับประทานอาหาร

          โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบเงินเพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนตาดีกา พร้อมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยกล่าวว่า วันนี้ดีใจที่ได้มาพบปะทุกคน ตั้งใจมาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารตาดีกาที่จะเป็นสถานศึกษาให้แก่น้อง ๆ เยาวชนของชาติ การให้โอกาสทางการศึกษาถือเป็นนโยบายที่ตั้งใจเช่นกัน วันนี้ทราบแล้วว่าทุกคนที่ร่วมงานในวันนี้ก็อยากให้บุตรหลานได้รับสิ่งดี ๆ ด้านการศึกษาพัฒนา เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติในวันหน้า จึงมาร่วมการกุศลอย่างคับคั่งในวันนี้ เยาวชนทุกคนต้องได้รับการอบรมสั่งสอน และการส่งเสริมดูแลเริ่มจากคนในครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้จิตใจมีความเข้มแข็ง ห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย โดยเฉพาะยาเสพติดพิษร้ายต่อสังคม อยากให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของท่าน ให้ความรัก และความอบอุ่น เพื่อให้ยาเสพติดออกไปจากพื้นที่ ฝากถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการประจำมัสยิด ช่วยกันดูแล ติดตาม สอดส่องชุมชนของตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วย

          นอกจากนี้  แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ร่วมพบปะกับชมรมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาให้เกิดสันติสุข ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ฝากเน้นย้ำทุกคนเฝ้าระวังดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า