รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นำความห่วงใยส่งถึงกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา

336

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 08.30 น. ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย ก่อนเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา โดยมี พลตรี ธนัช  ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตลอดจนกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังในครั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยได้เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลให้เป็นไปตามนโยบายงานสำคัญเร่งด่วนของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ประมาท และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โอกาสนี้ ยังได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอีกด้วย

          จากนั้นเวลา 12.00 น. รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะฯ เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการร่วมบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค แก่หน่วยทหารไทย-มาเลเซีย ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยแนวชายแดน สร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนแสดงความห่วงใยคุณภาพชีวิตกำลังพล ที่ได้ทุ่มเทแรงกายในการควบคุมพื้นที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า