รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ฉก.ทพ.44 เน้นเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

40

          วันนี้ (9 มิถุนายน 2567) เวลา 12.00 น. ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4404 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล และรับทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ก่อนมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์สำคัญต่างๆ โดยมี พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ตลอดจนกำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 4404 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมให้การต้อนรับ

          โดยการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4404 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ในครั้งนี้ เป็นการให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า