“ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน” เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง สร้างขวัญและกำลังใจ ในพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

51

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 ร้อยเอก สมพงค์ แดงสว่าง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4909 พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4909 ลงพื้นที่ ณ บ้านกาหลง บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าพบปะพูดคุยให้กำลังใจ เยี่ยมเยียนพัฒนาความสัมพันธ์กับ นางอุไร  ศรีทอง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงดังกล่าว ในการดำเนินชีวิตประจำวันและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองร้อยทหารพรานที่4909 #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า