ตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง และตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2566

286

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่กองอำนวยการฝึก พื้นที่ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกนอกที่ตั้ง และตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2566 โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปในการฝึกของทั้ง 3 หน่วย ได้แก่ กรมทหารราบที่ 152 , กรมทหารราบที่ 153 และกองพันทหารม้าที่ 31 กองพลทหารราบที่ 15 พร้อมทั้งสอบถาม ปัญหา ข้อขัดข้อง ในการฝึก และเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย ติดตามการฝึก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การป้องกันโรคลมร้อน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มี ความห่วงใยต่อน้องๆ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นหลัก

          จากนั้น พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เดินทางไปยัง พื้นที่ฝึก สนามฝึก 300 ไร่ รับชมการปฏิบัติการวางฉากกำบัง และการทำการรบหน่วงเวลา พร้อมทั้งพบปะให้โอวาท รวมถึงมอบแนวทาง และนโยบายในการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ ตลอดจนได้มอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก

กองพลทหารราบที่15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า