เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบาง (มิติด้านสุขภาพ) อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมเตรียมต่อยอดด้านการศึกษา และอาชีพ เพิ่มช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

178

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ นางสาวมาเรียม  คะมิโดย อายุ 33 ปี และครอบครัว ซึ่งนางสาวมาเรียม  คะมิโดย เป็นผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิด โดยมีความฝันอยากเรียนหนังสือมาก และเมื่ออดีตเคยเรียนหนังสือจบชั้นอนุบาลเท่านั้น และไม่สามารถเรียนต่อได้ ปัจจุบันนางสาวมาเรียม  คะมิโดย ที่มีความเดือดร้อนการใช้ชีวิต รายได้ และด้านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาเป็นคนที่สนใจตั้งแต่ยังเด็ก แต่ไม่สามารถเรียนต่อได้ โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ และบัณฑิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

          ในการนี้ นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห่วงใยประชาชนนพื้นที่ทุกคน โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือนตนเองได้ รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้รับความสุข โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อประเมินและวางระบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่นางสาว มาเรียม  คะมิโดย ล่าสุด ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการเรียนรับนางสาวมาเรียม คะมิโดย เข้าศึกษาอักษรเบลล์เป็นที่เรียบร้อย เพื่อที่จะให้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดตามที่ตนเองใฝ่ฝัน นอกจากนี้ เร่งส่งเสริมอาชีพให้กับครอบครัวนี้ พร้อมทั้งหาแนวทางช่องทางการกระจายรายได้ ให้เพิ่มขึ้นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งคาดว่าความเดือดร้อนทุกอย่างของครอบครัวนี้จะได้รับการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

          ด้าน นางสาว มาเรียม  คะมิโดย กล่าวขอบคุณทั้งน้ำตาว่า รู้สึกดีใจมาก ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับตนเอง และช่วยเหลือตนเองและครอบครัว หลังจากนี้ไปจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อหาความรู้ติดตัวสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า