มวลชนกลุ่มเสื้อเขียวจังหวัดนราธิวาส ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

138

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มเสื้อเขียว)ได้เข้าถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกลุ่มมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดแรกที่มีความประสงค์ และตั้งใจเดินทางไปถวายพระพร โดยได้รับการสนับสนุนเที่ยวบิน C -130 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่คณะฯ ได้ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมให้มวลชนกลุ่มนี้ได้ไปร่วมทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคกลาง เปิดประสบการณ์ที่ดีให้กับมวลชนในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า