พิธีประดับยศกำลังพล และมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตร Combat Camera Training Camp รุ่นที่ 1/66

364

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเจนบรรจง กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันเอก พงศกร แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการถ่ายภาพ Combat Camera Training Camp รุ่นที่ 1/66 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 2 นาย คือ อาสาสมัครทหารพราน ณัธวุธ เจริญสุข และ อาสาสมัครทหารพรานหญิง อรพินทร์ อ่อนโอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตร ไปต่อยอด พัฒนาการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า