สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน หลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม

89

รับชมเรื่องราวดีๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้จาก สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน หลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม
ซึ่งออกอากาศผ่านช่อง ททบ.5 HD

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า