ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ประจำเดือน ส.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27