รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันแม่แห่งชาติ 2565

272

          วันนี้ (12 สิงหาคม2565) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ โดยมี ผู้นำศาสนาทั้ง 4 ศาสนา, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน, เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ

          โดยในพิธี นายภิรมย์  นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าบรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเริ่มพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ พระสงฆ์ในพิธี 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล,ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาร์ขอพร ,ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร และศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์และมีอายุยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยทุกคน

          นอกจากนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยนช์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และในช่วงเย็นจะมีพิธีลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า