จังหวัดยะลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

41

          วันนี้ (12 สิงหาคม2565) เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมี พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปประกอบพิธีและออกรับบิณฑบาต โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ตำรวจ, ทหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีฯ

          โดยในพิธีฯ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และประธานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำ จากนั้น ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 52 รูป

          ทั้งนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยนช์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า