เดินเท้าเข้าชุมชนแจกจ่ายเวชภัณฑ์ เพื่อประชาชนมีสุขภาพที่ดี

181

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ บ้านยือเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดชุดปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมเดินเท้าเข้าชุมชนแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์ให้กับประชาชน และได้ทำการตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้นฯ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกทุกวันทำให้โรคไข้เลือดออกระบาดในหมู่บ้าน อีกทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการป้องกันโรคดังกล่าวฯ

          สำหรับการเดินเท้าเข้าชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเข้าเยี่ยมเยียน ให้บริการทางแพทย์ โดยเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน ซึ่งแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินเท้าเข้าไปพบผู้ป่วย ก็ได้มีโอกาสพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุขดิบของประชาชนในพื้นที่บริเวณที่เดินทางเข้าไปรักษา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า