แม่ทัพภาคที่ 4  เปิดโรงพยาบาลสนามในหน่วยทหาร ค่ายอภัยบริรักษ์ หลังประเมินสถานการณ์ และความพร้อม รองรับผู้ป่วยกลุ่มเขียว ลดภาระด้านสาธารณสุข วันแรกเข้ารับการรักษาแล้ว กว่า 66 ราย

134

        วันนี้ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ กองพันทหารช่างที่ 401  กองพลพัฒนาที่ 4  ค่ายอภัยบริรักษ์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ และความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามภายในหน่วยทหาร หลังปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัด ประเมินสถานการณ์คาดมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง และเตียงรักษาไม่พียงพอเพื่อเป็นการลดภาระด้านสาธารณสุข และตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะอย่างทันท่วงทีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน เพื่อคลายความกังวลใจต่อผู้ป่วย ญาติ ตลอดจนบุคคลใกล้เคียงเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินสำรวจความพร้อมของสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ จากทีมแพทย์โรงพยาบาลกงหรา โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ ขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มแรก จากศูนย์พักคอยโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ และโรงพยาบาลกงหรา ได้เข้ารักษาเป็นกลุ่มแรก จำนวน 66 ราย

        ต้องมีการประเมินจากคณะแพทย์แล้วเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดงออกรุนแรง และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบเครื่องบริโภค น้ำดื่ม ขนมของว่าง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมปรุงอาหารมื้อแรกจากรถครัวสนาม ด้วยเมนู ไก่ทอด ไข่ดาว ให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู่กับเชื้อไวรัส covid-19  ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกัน

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ในส่วนกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้นโยบายไว้อย่างชัดเจนเรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน และได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ผ่านมากองทัพบกระดมสรรพกำลัง ทั้งกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการต้อนรับ ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับเชื้อไวรัส covid-19 พี่น้องประชาชนที่เข้ารับการรักษาเอง ต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์และทีมงานอย่างเคร่งครัด ค่ายอภัยบริรักษ์ เปิดค่ายเป็นโรงพยาบาลสนามตอบแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยามเดือดร้อน ด้วยความพร้อมและศักยภาพต่างๆที่มี พร้อมเป็นสถานพยาบาลสถานที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุด เมื่อผู้ป่วยหายออกไปแล้ว เชื่อว่าทุกคนในที่นี้จะเข้มแข็ง เป็นกระบอกเสียง เป็นตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่พึงระวังป้องกันตนเองตามมาตรการควบคุมต่อไป และสิ่งสำคัญพี่น้องประชาชนท่านใดที่ยังมีความกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีน ขอให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ วัคซีนที่ดีสุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด วัคซีนไหนก็ได้ ฉีดได้แล้วมีภูมคุ้มกันลดอาการรุนแรงขั้นวิกฤติได้ อย่าได้กังวล ทั้งนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ ที่เสียสละทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชม.และพร้อมสนับสนุนเคียงข้าง เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนและประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปได้อย่างปลอดภัย

        สำหรับโรงพยาบาลสนาม กองพันทหารช่างที่ 401  กองพลพัฒนาที่ 4  ค่ายอภัยบริรักษ์ ได้ใช้สถานที่อาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองพันทหารช่างที่ 401  กองพลพัฒนาที่ 4 จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสกับผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลกงหรา เป็นหน่วยดูแลจัดการด้านสาธารณสุขต่อผู้ป่วย และให้ความรู้ด้านการรักษากับกำลังพลที่เข้าสนับสนุน  ช่วยเหลือบุคลาการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย  กองพลพัฒนาที่ 4 เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งการจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนรถเพื่อขนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส covid-19 แบบไม่แสดงอาการเข้าสู่โรงพยาบาลสนามอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า