ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน ประจำเดือน ส.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

125