เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

878

        ณ หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยนายทหาร ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรม ทหาพรานที่ 48 ให้การต้อนรับ พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ป่วยและผู้พิการในพื้นที่ ที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต และต้องการกายอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิต ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายอัสวาด  มะสะอาว และนายอับดุลรอแม สรี โดยมี โฆษกชาวบ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมในครั้งนี้

        สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักสารสนเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบปะโฆษกชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนงานโฆษกชาวบ้าน สร้างความเข้าใจในพื้นที่ ตามนโยบาย พลโท พลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความต้องการ ความลำบากของผู้ป่วยผู้พิการในแต่ละชุมชน พบว่า มีประชาชนผู้พิการในพื้นที่ดังกล่าวที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 2 ราย จึงได้ประสานความร่วมมือกับ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้พิการที่ต้องการกายอุปกรณ์ และได้มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 คัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยและผู้พิการที่ได้รับมอบรถเข็นวีลแชร์ต่างรู้สึกดีใจ และซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งประชาชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า