พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

473

        วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2563 ) เวลา 12.00 น. ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต ( เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และมี พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พลตรี ธิดา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, พลตรี ปิยะพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 , หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

        วัตถุประสงค์ในการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์อินทโมลีบรรพต (เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างระเบียงรอบสถูปเจดีย์และบันไดทางขึ้นเจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เป็นการยกระดับพื้นที่ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมในอดีตให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้วส่วนหนึ่งหากแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมากเพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ดูสวยงามและเป็นที่ศรัทธาของประชาชน สำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้ปัจจัยพุ่มบริวารผ้าป่าสามัคคีจากผู้มีจิตศรัทธาในเบื้องต้น จำนวน 706,618 บาท ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาปาลัส เลขที่บัญชี 031-3-56 919-5 ชื่อบัญชี กลุ่มศรัทธาหลวงพ่อหนอน  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-915-3757

        เจดีย์หลวงพ่อทวดหนอน เขามะรวด เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างมากเพราะหลวงพ่อทวดหนอนเป็นพระเถระเก่าแก่ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นตำนานของเขามะรวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปัจจุบันมีเจ้าคณะอำเภอปะนาเระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดูแลพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ศรัทธาหลวงพ่อทวดหนอน และในทุกวันเสาร์จะมีชาวบ้านปะนาเระช่วยกันขนหินดินทราย และวัสดุก่อสร้างขึ้นมาพัฒนาเจดีย์และสถานที่โดยรอบ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที้ ให้การสนับสนุนกำลังพลและช่วยในการก่อสร้างรวมถึงพัฒนาพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาและความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า