ฉก.ตชด.43 นำกำลังพลจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.นาทวี  จ.สงขลา ร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ “วัดในวัง พระอารามหลวง” เพื่อปลูกฝังสิ่งดีงาม มีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวม

200

          กำลังพลจิตอาสาจากหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 431 ร่วมกับกลุ่มมวลชนอาสาแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ , กลุ่มรักษ์วัดในวัง อำเภอนาทวี , เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอนาทวี และประชาชนจิตอาสา  ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา พร้อมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ วัดในวัง พระอารามหลวง  เพื่อจัดสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ,กิจกรรมเฉลิมฉลองตราตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง และกิจกรรมเนื่องในวัน “มาฆบูชา” เพื่อประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทาน เวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม รู้รัก สามัคคี มีจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนคนรุ่นหลังให้ปฏิบัติตามและมีใจเป็นจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า