ครบรอบ 18 ปี กองพลทหารราบที่ 15 ด้วยความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่น และศรัทธา สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

338

          วันนี้ (19 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 18 รำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของหน่วย โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหาราบที่ 15, ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          โดยในช่วงเช้า พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย พุทธศาสนสถาน กองพลทหารราบที่ 15 ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ศาลาประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยทัย และศาลเจ้าพ่อหอกลอง และร่วมชมการแสดงศิลปะการต่อสู้กีฬามวยไทย ,การแสดงราชวัลลภเริงระบำ และการแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดย กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15

          จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประธานในพิธีร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 18 เพื่อรำลึกและอุทิศบุญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในภาคสนามและที่ตั้งปกติ สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย พร้อมมอบเกียรติบัตรกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานกำลังพล จำนวน 20 ทุน ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยในสังกัด, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ กองพลทหาราบที่ 15,เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรจาก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          สำหรับกองพลทหารราบที่ 15 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 เป็นหน่วยรบหลัก ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี สำเร็จ  ศรีหร่าย เป็นผู้บัญชาการกองพล ท่านแรก ซึ่งที่ผ่านมากำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน”ตามโครงการพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันมี พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

           นอกจากร่วมพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ แล้วแม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบนโยบายและแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบประจำปี 2566 ซึ่งกองทัพภาคที่ 4 มีผู้ที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 11 นาย ประกอบไปด้วยกองพลทหารราบที่ 5 จำนวน 2 นาย และกองพลทหารราบที่ 15 จำนวน 9 นาย จากทั้งหมด 17 นาย ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นผู้ที่มีความชำนาญเป็นบุคคลที่มีความสามารถของเหล่าทหารราบผ่านการฝึกขีดความสามารถของหน่วย เกิดความแข็งแกร่งทรหดอดทน และเชี่ยวชาญในงานอาชีพของตน และหน่วยในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติของหน่วยกองทัพภาคที่ 4 และกองพลทหารราบที่ 15 อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า