ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมบูรณาการ ๓ ฝ่าย ในการลาดตระเวนทางน้ำตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

84