เยี่ยมครอบครัวกำลังพลที่มีความทุพพลภาพ สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัว

256

          ที่ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันเอกศุภชัย สงสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มีความห่วงใยกำลังพลและครอบครัวโดยได้มอบนโยบายให้ดูแลกำลังพลพร้อมทั้งครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการและทุพลภาพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วย จึงได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วย คุณณัฐวิภา สงสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากรมทหารพรานที่ 49 ,นายทหารฝ่ายอำนวยการเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49, หมวดทหารพรานหญิง 46 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่มีความทุพพลภาพ ประกอบด้วย นางสาวสายทิพย์ สังข์ทอง คู่สมรสของ อาสาสมัครทหารพรานณัฐพล งามขำ สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4901

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินขวัญถุง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า