ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down) โดยวิธีคัดเลือก

167