ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายสิรินธร โดยวิธีคัดเลือก

291