แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 (การสอบรอบที่ 2) ยืนยันในความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทุกขึ้นตอน

245

           วันนี้ 23 มีนาคม 2565 ณ มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 และ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 (การสอบรอบที่ 2) ซึ่งสนามสอบที่ 41 เป็น1 ใน 3 สนามสอบของกองทัพภาคที่ 4 ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และพบปะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ณ จุดตรวจสุขภาพ สโมสรรื่นฤดี เน้นย้ำการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2565 (การสอบรอบที่ 2) กองทัพภาคที่ 4  มีสนามสอบทั้งหมด 3 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, สนามสอบ 42 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสนามสอบ 43 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 21- 26 มีนาคม 2565 ซึ่งวันนี้ 23 มีนาคม ช่วงเช้าผู้เข้ารับการทดสอบได้รับฟังคำชี้แจง และชมการสาธิตท่าทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้เข้าใจและปฏิบัติได้ตามเกณฑ์อย่างถูกต้อง ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย 5 ท่า ได้แก่ ท่าดึงข้อ, ท่าลุกนั่ง, ท่าดันพื้น, ท่าวิ่ง และท่าว่ายน้ำ การปฏิบัติของผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามลักษณะของระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการกำหนด ก่อนเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจริง จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค และตรวจประวัติต่างๆของผู้เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ตามลำดับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน