ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ด่านตรวจ และร้านค้า ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

207

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 20.00 – 21.30 น. พันเอก ภูมเดชา พ่วงเจริญ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลในการรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ และร้านค้า ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา และพบปะสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านความปลอดภัย

          โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ จำนวน 4 จุดประกอบด้วย จุดตรวจตำรวจสะเตง, จุดตรวจตำรวจมลายูบางกอก, ไทยอาสาป้องกันชาติปากซอยมะลิ และจุดตรวจตำรวจเมืองทอง โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย  รวมทั้งได้นำข้อห่วงใยของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชี้แจงให้กำลังพลได้รับทราบ และได้พบปะให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าซอยคุรุ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลพื้นที่และร่วมกันแจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732-999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า