ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา

736

        เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. พลตรี​ ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอนาทวี ในการปฏิบัติภารกิจห้วงเทศกาลวันสงกรานต์ 7 วันอันตราย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ณ  จุดบริการประชาชน หน้าที่ว่าการ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

        ต่อมา เวลา 11.00 น. ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา ได้เดินทางต่อไปยัง ฝายชะลอน้ำ บ้านวังใหญ่ปลายรำ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมรับพรจาก พระครูสุวัฒนาภรณ์ (อาจารย์ภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี

         จากนั้น เวลา 11.30 น. พลตรี​ ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5 /ผู้​บังคับ​หน่วย​เฉพาะกิจ​สงขลา เดินทางไปยังค่ายมหาจักรีสิรินธร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมการของหน่วย ร.5 พัน.3 ในการสนับสนุนสถานที่ ให้กับทางจังหวัดสงขลา เพื่อจัดตั้งเป็น โรงพยาบาลสนาม ระยะที่ 2 ของจังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า