จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564 อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ท่ามกลางมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

966

        วันนี้ ( 13 เมษายน 2564 ) เวลา 07.00 น. ณ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นาย ชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดยะลาโดยเทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยมีพระราชปัญญามุณี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พลตำรวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9,  พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อย่างเข้มงวด

        สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครยะลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2564 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อให้ประชาชนชาวยะลา ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับประชาชนชาวยะลา

        ทั้งนี้ภายในงาน มีการถวายภัตตาหารพระภิกษุ ทำบุญตักบาตร และสรงน้ำพระพุทธรูปตามประเพณี โดยการจัดงานเป็นไปตามแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ต่างปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า