รอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ฮ.ศ.1442

1983

ยุติการกระทำชั่วร้าย ขออภัย (เตาบัต) สิ่งที่ผิด ชำระจิตให้ผ่องใส ขอพรให้ชีวิต เข้าสู่รอมฎอนอย่างราบรื่น เพื่อเก็บเกี่ยวความดี ในเดือนรอมฎอนด้วยความปีติยินดี และ สันติสุข

“รอมฎอน เดือนแห่งศรัทธา นำพาสันติสุข”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า