ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมเยี่ยมร้านค้า สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ยะลา

234

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 20.00 น. พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัยเขตเทศบาลนครยะลา จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดตรวจป้อมตำรวจเซฟตี้โซน 1 ,จุดตรวจไทยอาสาป้องกันชาติถนนจงรัก และจุดตรวจป้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถนนโปห้วยอุทิศ ซึ่งได้เน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย รวมทั้งได้นำข้อห่วงใยของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ชี้แจงให้กำลังพลได้รับทราบ รวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจกลุ่มผู้ประกอบการร้านขายอาหารบริเวณหน้าบริษัทมาสด้า ถนนรวมมิตร อีกทั้งเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนพบปะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

           ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลพื้นที่และร่วมกันแจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอสิ่งผิดปกติในพื้นที่ หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร 061-1732-999 และเบอร์สายด่วน 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

.

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า