สนับสนุนรถครัวสนามเคลื่อนที่ พร้อมส่งต่อความห่วงใย บุกถึงบ้าน แจกจ่ายข้าวกล่อง ถึงมือประชาชนในพื้นที่ชุมชนละหาร อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

460

        พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 10 และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ณ ชุมชนละหาร หมู่ที่1 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อาศัยมาตรา 22 (7) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  ออกคำสั่งจังหวัดนราธิวาส ให้ปิดสถานที่ หรือชุมชนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  COVID-19 ซึ่งอาจจะแพร่ระบาดโดยทางตรง หรือทางอ้อมไปสู่ผู้อื่นได้ จึงห้ามประชาชนเข้าไป หรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว โดยภายในชุมชน มีประชากรอาศัยอยู่ 250 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 1,233 คน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว หน่วยทหารในพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพล อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที

        จากสถานการณ์ดังกล่าว พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สั่งการให้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 กองพลทหารราบที่ 15 ได้จัดรถครัวสนามให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในชุมชนดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยได้จัดทำเป็นอาหารปรุงสุก ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว จำนวน 500 กล่อง พร้อมเครื่องดื่ม โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ได้นำไปแจกจ่ายบุกถึงบ้าน ให้ถึงมือพี่น้องประชาชน จำนวน 50 ครัวเรือน เป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อสั่งการของ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ดำเนินการดูแล ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัส covid-19 อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากรถครัวสนามนั้น ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่เป็นมุสลิม มาดำเนินการปรุงอาหารให้ จึงมั่นใจได้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถจะรับประทานอาหารที่เป็น ฮาลาล ได้อย่างสบายใจ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ประสานผู้แทนแต่ละครอบครัว ออกมารับอาหารและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า