พระราชทานเพลิงศพทหารกล้า อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ จิตวิสุทธิ์ อย่างสมเกียรติ

357

          วันนี้ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดวังเลา หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้แทน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ จิตวิสุทธิ์ กำลังพลสังกัด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4204 บริเวณคลองชลประทาน บ้านเมาะโง หมู่ 5 ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร กำลังพลเพื่อนทหาร รวมไปถึงคณะญาติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนผู้กล้า ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

          พิธีพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับ อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ จิตวิสุทธิ์ โดยเมื่อขบวนอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพิธี ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ เพื่อนทหารตลอดจนครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ตั้งแถวรอรับ เจ้าหน้าที่ได้มีการอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี จากนั้นประธานในพิธีขึ้นทอดผ้าบังสุกุล ทหารเป่าแตรนอน ผู้ร่วมพิธีได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย แก่ทหารกล้าผู้เสียสละ  สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อทหารกล้าในวาระสุดท้ายของชีวิต และครอบครัว ญาติผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

          อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ จิตวิสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2536 ณ บ้านเลขที่ 58/7 หมู่ที่ 1 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5 ปี 9 เดือน 2 วัน ตามประวัติรับราชการ อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ  จิตวิสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงยิ่ง มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการอยู่นั้น ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินับเป็นอเนกอนันต์ การจากไปของ อาสาสมัครทหารพราน จิโรจ  จิตวิสุทธิ์ ในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ บิดา มารดา และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว จิตวิสุทธิ์ เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศอีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า