ทหารพราน 47 พบปะน้อง ๆ โรงเรียนตาดีกา ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ

155

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบหน่วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ยังได้มอบขนม และของเล่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และการเรียนการสอนของนักเรียนและครู สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเยาวชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การร่วมกันสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน “เพราะเราคือพี่น้องกัน”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า