พบปะ พูดคุยกับกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน ส่งเสริมบทบาทของสตรีในพื้นที่

65

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน” โดยมี นางสาวมยุรา  อาลี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยามูแรแน ให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน” เป็นกลุ่มชาวบ้านสตรีในพื้นที่มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 15 คน โดยรวมตัวกันนำกล้วยหักมุกและกล้วยหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีในพื้นที่นำมาผลิตกล้วยฉาบเรียกว่า “กล้วยกรอบแก้ว” เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยให้กำลังใจ กลุ่มสตรีกลุ่มดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ และการให้ความสำคัญส่งเสริมบทบาทของสตรีในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า